Meksiko 2006.

III Međunarodni festival folklora i tradicionalnih umjetnosti - San Luis Potosi, Meksiko

U San Luis Potosi u Meksiku se održao III Međunarodni festival folklora i tradicionalnih umjetnosti. KUD Punat iz mjesta Punta na otoku Krku predstavljao je Hrvatsku između 23 zemlje svijeta koje su sudjelovale na Trećoj međunarodnoj izložbi narodnih i tradicionalnih umjetnosti u San Luis Potosi 2006. u Meksiku.

KUD Punat


Novi put 13
HR-51521 Punat
mail: info@kudpunat.hr
mail: kudpunat@gmail.com

Facebook