Slovenija 2007.

Međunarodni dječji folklorni festival LENT u Mariboru, Slovenija

Međunarodni dječji folklorni festival LENT u Mariboru, Slovenija traje16 dana i noći koji se ne zaboravljaju cijelu godinu. Svake godine Festival Lent čarobno promijeni Maribor u posve jedinstven svijet. Lent je najveći slovenski festival i jedan od najvećih ljetnih festivala u Europi.
KUD Punat sa svojim mladim ansamblom (podmladkom) sudjelovao je  na festivalu  u Mariboru 2007. godine.

KUD Punat


Novi put 13
HR-51521 Punat
mail: info@kudpunat.hr
mail: kudpunat@gmail.com

Facebook